ჩვენს შესახებ

ასოციაცია "შავი ზღვის ეკო აკადემია", როგორც შავი ზღვის გარემოს პრობლემებზე ფოკუსირებული საქართველოს სანაპირო ზოლში რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია 1996 წელს ჩამოყალიბდა, 2000 წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო ქსელის წევრი და ეროვნული ოფისი.

2004 წლიდან ასოციაცია "შავი ზღვის ეკო აკადემია", წარმოადგენს პალიასტომის ტბას „ცოცხალ ტბათა" საერთაშორისო ქსელში და აქტიურად მონაწილეობს ქსელის საქმოანობაში ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.