ეკო რეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში

WWF-ის პროექტ "ეკო რეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში" ფარგლებში დაგეგმილ საგრანტო კონკურსში, თემებზე:
1) ირმისა და არჩვის ადგილსამყოფელის გამოვლენა და კონსერვაცია
2) საძოვრების მდგრადი გამოყენების პრაქტკის დანერგვა
გამარჯვებული ჯგუფის და პროგრამის ფარგლებში შექმნილი მუნიციპალური ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი საპროექტო განაცხადის წერაზე. ტრენინგს ატარებდა ECF ეროვნული კოორდინატორი რუსუდან ჭოჭუა.
დღის წესრიგი მოიცავდა შემდეგ თემებს:
- საფეხურები საპროექტო განაცხადის წერის დაწყებამდე, დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი
- მიზეზ - შედეგობრივი კავშირები
- პროექტის მიზნები და ამოცანები
- პროექტის აქტივობები, განტის დიაგრამა
- მონიტორინგი, ინდიკატორები 
- მდგრადობა