ვიდეოები

როგორ ვიმოქმედოთ ღვარცოფის დროს

როგორ ვიმოქმედოთ წყალდიდობის დროს

როგორ ვიმოქმედოთ საგანგებო ვითარების დროს

Life In Danger Mix1

მედეგობის პირველი რეგიონული ფორუმი ბათუმში

მედეგობის მეორე ფორუმი ბათუმში

SUPPORTING COMMUNITY RESILIENCE IN THE SOUTfilmi-H CAUCASUS OXFAM REGIONAL DRR PROGARMME FILM