საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგი

CBC "შავი ზღვის აუზი 2014-2020" ფარგლებში ევროკავშირის სამეზობლო დახმარების ინსტრუმენტის (ENI) ფინანსური ხელშეწყობით მიმდინარე პროექტის  გარემოს მონიტორინგის მონაცემებსა და მონაცემთა ინსტრუმენტებზე საზოგადოების ონლაინ წვდომის გაუმჯობესება- MARLITER“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკო აკადემია“   7 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით ატარებს  შავი ზღვის სანაპირო რეგიონებში საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგს. აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩართულია  ოთხი სკოლა (ფოთი, ურეკი,ქობულეთი, ბათუმი).

მონიტორინგის მონაცემები აიტვირთება ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტოს პორტალზე.

1_5.jpg ხ.jpg ა.jpg ს.jpg ფ.jpg დ.jpg გ.jpg