„გიდი“-ს მომზადების ტრენინგი

ასოციაციაშავი ზღვის ეკო აკადემიაპროექტისმდგრადი შემოსავლის მიღების უზრუნველყოფა აჭარის ეროვნული პარკების მხარდამჭერი ზონების თემებისთვის ეკო-ტურიზმის განვითარების გზითფარგლებში იწვევს დაინტერესებულ პირებსგიდი“- მომზადების ტრენინგისთვის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან (ზუნდაგა, ზედა ბზუბზუ, ქვედა ბზუბზუ, უჩხითი, მილისი და ქოსოფელი) აჭარის ეროვნული პარკების ახლოს მაცხოვრებელ თემების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების  მხარდაჭერის მიზნით.

პროექტი ხორციელდება ეკო-გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-ის და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობისა და სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენის პროექტების ფარგლებში და ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის, სი-თი-სის მიერ.

პროექტის ფარგლებში იგეგმება ახალი ტურისტული ბილიკის მარკირება მახუნცეთის ცენტრიდან („მახუნცეთის ჩანჩქერი“) მაჭახელას ეროვნული პარკის არსებული ,,მთავარანგელოზი“- ტურისტული ბილიკის მიმართულებით. პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა მოსახლეობის წარმომადგენლებისთვის გიდის მომზადების ტრენინგის მიწოდება. გამარჯვებული კონკურსანტები გაივლიან თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტშ