თხილის მოშენება; ღვინის წარმოება - ჩამოსხმა ბოთლებში;  ქვევრის ღვინის წარმოება; მევენახეობის ხელშეწყობა

ასოციაცია „შავი ზღვის ეკო აკადემია“ წარმოადგენს   გაეროს განვითარების პროგრამის  (UNDP)-ერთერთ პარტნიორს ჭარის რეგიონში პროექტის    - „აჭარაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაძლიერება“ფარგლებში.  აღნიშნული პროექტი  აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივა ევროპის სამეზობლო პროგრამის ENPARD-ის ნაწილია და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებით არის მხარდაჭერილი. ამ პროგრამის ფარგლებში ასოციაციის მიერ ხელშეწყობა  გაეწია 12  კოოპერატივს:  მესათბურეობა ;  თხილის მოშენება; ღვინის წარმოება - ჩამოსხმა ბოთლებში;  ქვევრის ღვინის წარმოება; მევენახეობის ხელშეწყობა.