ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) საინფორმაციო-რესურს მაგიდის გახსნის ღონისძიება

2018 წლის 30 აპრილს

პროექტის მიმდინარეობის გეგმიური მონიტორინგი

2017 წლის 10 იანვარს, Oxfam-ის და ,,ბრიჯი-ინოვაცია და განვითარება"-ს წარმომადგენლები მონიტორინგ ვიზიტით იმყოფებოდნენ ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტში პროგრამის ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში. პროგრამას საქრთველოში ანხორციელებს ,,ბრიჯი-ინოვაცია და განვითარება" ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკო-აკადემია"-სთან პარტნიორობით. ფინანსურ მხადაჭერას უწევს Oxfam და ევროკომისია (DIPECHO).

პროგრამის - ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" მონიტორინგი

2016 წლის 14 სექტემბერს, OXFAM-ის პროგრამის ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში, აჭარის რეგიონში პროექტის მონიტორინგზე იმყოფებოდნენ გენერალური დირექტორატი სამოქალაქო დაცვისა და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამების დასავლეთ ბალკანებისა და სამხრეთ კავკასიის ოფისის წარმომადგენელი - ჯაკობო ლომბარდი, საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი - ქეთი ლომსაძე, OXFAM-ის პროგრამის რეგიონული ხელმძღვანელი - ანა პალონკა, OXFAM-ის პარტნიორი ორგანიზაციების ,,ბრიჯი-ინოვაცია და განვითარება" -ს და ასოციაცია ,, შავი ზღვის ეკო აკადემია“-ს წარმომად

სამუშაო შეხვედრა

2016 წლის 9 სექტემბერს, პროექტის - ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში", ფარგლებში, ქედის გამგეობის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა ორგანიზაცია ,,შავი ზღვის ეკო აკადემიის" წარმომადგენელმა გულნაზ სურმანიძემ გამართა. დღის წესრიგით მიმოიხილეს სენდაის ჩარჩო დოკუმენტი, პრეზენტაცია მოეწყო გენდერისა და კლიმატის ცვლილებების შესახებ, ასევე ისაუბრეს პროგრამის მიმდინარე ღონისძიებებისა და სამომავლო საქმიანობების შესახებ. შეხვედრა დისკუსიის რჟიმში მიმდინარეობდა.

გვერდები