ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში

დასრულდა პროექტი: „ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში,“ რომელსაც ახორციელებდა ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემია” პოლონურ ორგანიზაცია ეკოგანვითარების ფონდთან, “მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციასთან” და მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციასთან ერთად. ასევე, პროექტში ჩართული იყო მაჭახელას ხეობის ხუთი საჯარო სკოლა. პროექტის ფარგლებში მომზადდა ეკოსაგანმანათლებლო დოკუმენტი და ჩატარდა დოკუმენტის განხორციელებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ტრენინგები.

ICT -ინფორმაციული ტექნოლოგიები შავი ზღვის აუზში გარემოსდაცვითი მონიტორინგის რეგიონალური თანამშრომლობის მხარდასაჭერად

ICT -ინფორმაციული ტექნოლოგიები შავი ზღვის აუზში გარემოსდაცვითი მონიტორინგის რეგიონალური თანამშრომლობის მხარდასაჭერად

 [შავი ზღვის რეგიონის უფრო მწვანე და უკეთესი მომავალი]

MARLITER-ის ღია მონაცემები, პოლიტიკური ინსტრუმენტები და ინტერნეტ სწავლება მონაწილეობისთვის იზიდავს შავი ზღვის ქვეყნების დაინტერესებულ მხარეებსა და სხვა სახელმწიფოებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგი

CBC "შავი ზღვის აუზი 2014-2020" ფარგლებში ევროკავშირის სამეზობლო დახმარების ინსტრუმენტის (ENI) ფინანსური ხელშეწყობით მიმდინარე პროექტის  გარემოს მონიტორინგის მონაცემებსა და მონაცემთა ინსტრუმენტებზე საზოგადოების ონლაინ წვდომის გაუმჯობესება

არა საზღვაო ნარჩენებს!

დღეს, ასოციაცია შავი ზღვის ეკო აკადემიას ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიება, გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის „შავი ზღვის გარემოსადცვითი მონიტორინგის (ემბლასი პლუსი)“ პროქეტის ფარგლებში დაფინანსებული მცირე გრანტების პროგრამის გამარჯვებული პროექტის „მყარი და სპეციფიკური ნარჩენების მინიმიზაცია და ხელთავიდან გამოყენება. მწვანე მოდის და დიზაინის პოპულარიზაცია“ ფარგლებში, რომელსაც ანხორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „შავი ზღვის ეკო-აკადემია“.

9.jpg

7.jpg  5_0.jpg  4_0.jpg

გვერდები