სასოფლო სამეურნეო კულტურების ექსტენციის მიწოდება

ასოციაცია ,, შავი ზღვის ეკო აკადემია“ ახორციელებს სასოფლო სამეურნეო კულტურების ექსტენციის მიწოდებას ხუთივე მუნიციპალიტეტში (2017 წლის ივლისი-სექტემბერი). შეხვედრის თემაა - მავნებელ დაავადებების იდენტიფიცირება, ბრძოლის ღონისძიებები, პესტიციდების გამოყენება და ვადები. ექსტენცია ფარავს ექვს კულტურას: კარტოფილი, ერთწლიანი კულტურები, ციტრუსი, მრავალწლიანი ნარგავები, თხილი და ვაზი. ექსტენციის განხორციელებისას შეხვედრები ტარდება ჯგუფებისთვის (აგრომეწარმეები და ფერმერები) და მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს საველე პირობებში.

ეკორეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში

2017 წლის 6 ივლისს WWF-ის პროექტის „ეკორეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში“, ასოციაცია „შავი ზღვის ეკო აკადემია“-ს და ,,ბრიჯი- ინოვაცია და განვითარება“-ს წარმომადგენლების მიერ ხულოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირების (DRR) რესურს ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან. შეხვედრის მიზანი იყო WWF-ის პროექტ „ეკორეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში“ ფარგლებში დაგეგმილი მეორე კონკურსის საორგანიზაციო საკითხების განხილვა.

ეკო რეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში

WWF-ის პროექტ "ეკო რეგიონული კორიდორების პროგრამა კავკასიაში" ფარგლებში დაგეგმილ საგრანტო კონკურსში, თემებზე:
1) ირმისა და არჩვის ადგილსამყოფელის გამოვლენა და კონსერვაცია
2) საძოვრების მდგრადი გამოყენების პრაქტკის დანერგვა
გამარჯვებული ჯგუფის და პროგრამის ფარგლებში შექმნილი მუნიციპალური ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი საპროექტო განაცხადის წერაზე. ტრენინგს ატარებდა ECF ეროვნული კოორდინატორი რუსუდან ჭოჭუა.
დღის წესრიგი მოიცავდა შემდეგ თემებს:
- საფეხურები საპროექტო განაცხადის წერის დაწყებამდე, დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი

ტრენინგები თემებში

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების მსოფლიო დღესთან“ დაკაშირებით ოქსფამი-ს პროგრამის ,,თემების მდგრადობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში გაიმართა ღონისძიება სკოლის მოსწავლეებისთვის. ღონისძიებაში მონაწილე 9- დან 14 წლამდე ასაკის მოსწავლეებმა მოამზადეს ნახატები რისკების შემცირების თემატიკის მიხედვით: - რას გავაკეთებ მე ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების მიზნით? რას გააკეთებს თემი ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების მიზნით?

სტიქიური უბედურების რისკის შესამცირებლად

ავტორი: ოთარ ცინარიძე
საერთაშორისო ბრიტანული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ,,ოქსფამი”, ევროკომისიის ჰუმანიტარული ოფისი ,,ექო”, პარტნიორი ორგანიზაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემია” ,საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი, გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო, აჭარის მთავრობა, ქედის, შუახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტები მთიანეთში სტიქიური უბედურებების რისკის შემცირების ღონისძიებებზე მუშაობენ

გვერდები