ტყე და მისი რესურსი რომ შევინარჩუნოთ…

ბრიტანული კომპანიის ,,ოქსფანბრიტანეთის” დაფინანსებით და ,,შავი ზღვის ეკოაკადემიის” ერთობლივი პროგრამით, აჭარაში ბევრი რამ კეთდება ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებისა და ეკომდგრადი ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით ხულოს, შუახევის, ქედის მუნიციპალიტეტების საჯარო მოხელეებთან, სტიქიურ მოვლენებსა და ეკოპრობლემებზე მომუშავე სპეციალისტებთან ,,შავი ზღვის ეკოაკადემიის” ინიციატივით სოფლის განვითარების სააგენტომ სემინარები გამართა.

პროექტი გრძელდება

ბრიტანული კომპანია ,,ოქსფამი” და პარტნიორი ორგანიზაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემია” აგრძელებენ ერთობლივ პროექტს – ,,ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება თანამონაწილეობითი მეთოდიკის გამოყენებით”.

ქედის, შუახევის, ხულოს მუნიციპალიტეტებში გაიმართა ტრენინგი თემაზე ,,ბიომასის რესურსების გამოყენება სოფლად” ტრენერმა როსტომ გაბისონიამ პროექტში მონაწილე ფერმერებს ტექნიკური და ტექნოლოგიური სიახლეები გააცნო.

ბუნებრივი კატასტროფები რომ ავიცილოთ

მსოფლიო ბუნებრივი კატასტროფების წინაშე დგას. გამონაკლისი არც საქართველოა. რამდენიმე დღის წინათ სტიქიამ ისევ შეგვახსენა თავი აჭარაში.

გაერო, სხვა საერთაშორისო, არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდ და მასშტაბურ სამუშაოებს ეწევიან ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან აცილებისა და ადამიანთა სიცოცხლის გადასარჩენად. შემთხვევითი არ იყო, რომ გაერომ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების დღე დააწესა.

რისკის შესამცირებლად

,,ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება თანამონაწილეობითი მეთოდიკის გამოყენებით აჭარაში” – ეს პროექტი ევროკომისიისა და ,,ოქსფამ-დიდი ბრიტანეთის” დონორობით, ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემიის” პარტნიორობით ხორციელდება.

პროექტის არეალი აჭარის მთიანეთის 31 სოფელს მოიცავს, აქედან ქედაში – 14-ს, შუახევში – 7-ს და ხულოში – 10-ს.

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შესამცირებლად

ავტორი:ოთარ ცინარიძე

ბუნებაში ადამიანის ზედმეტმა ჩარევამ სტიქიური პროცესები ყველგან გაააქტიურა. გამონაკლისი არც აჭარის მთიანეთია. შავშეთის, მესხეთის ქედების კალთებზე შეფენილი მაღალმთიანეთი დეპრესიული ხდება.წლებია მეწყერი საცხოვრისს უშლის თხილვანის,ჯალაბაშვილების, ღორჯომის, დანისპარაულის,წაბლანის, ჯაბნიძეების, ცინარეთის, ახოს, ვაშლოვანის, რაქვთის, ფუშრუკაულის მკვიდრთ

გვერდები