ტრენინგი-ტრადიციული რეწვის პროდუქციის განვითარება

2019 წლის 13-14 აგვისტოს, მაჭახელას ხეობის ოსტატებისთვის  ჩატარდა ტრენინგი-ტრადიციული რეწვის პროდუქციის განვითარება,  ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის რაობა და მათი ძირითადი პრინციპები, თუ  როგორ უნდა გახდეს ტრადიციული რეწვის ნაწარმი მეტად გაყიდვადი. ტრენინგის დამსწრეები მონაწილეობას მიიღებენ მაჭახლობის დღესასწაულზე და წარმოადგენენ თავიანთ ნაკეთობებს.

MARLITER რეგიონული საინფორმაციო სამუშაო შეხვედრა კონსტანცაში: შავი ზღვისათვის ICT ბაზაზე ინსტრუმენტის შემუშავების საქმეში მიღწეული პროგრესი

ინტერნეტ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პორტალის შექმნის მიზნით მომავალში, პარტნიორები და დაინტერესებული მხარეები ხუთი ქვეყნიდან განიხილავენ პროექტის მნიშვნელოვანი პროდუქტის მომზადებას

თარიღი: 2019 წლის 11 ივლისი

რეჟიმი: შეუზღუდავი

საპროექტო წინადადებების განხილვა

2019 წლის 18 ივნისს ჩატარდა საპროექტო წინადადებების განხილვა მოწვეული ჟიურის წევრების მიერ და შერჩეული იქნა 11 პროექტი დასაფინანსებლად. საპროექტო წინადადებები შემოტანილი იყო საგრანტო კონკურსის ,,მაჭახელას ხეობაში ტურიზმის სექტორის განვითარების მხარდაჭერისა და მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდაზე ორიენტირებული მცირე პროექტების მხარდასაჭერად“ ფარგლებში. თითოეული პროექტის მაქსიმალური თანხა არის 4800 ლარი. პროექტების განხორციელება დაიწყება ივნისის თვის ბოლოს და გაგრძელდება მაქსიმუმ 3 თვე.

საპროექტო წინადადებების განხილვა
საპროექტო წინადადებების განხილვა
საპროექტო წინადადებების განხილვა

,,ტურიზმი აჭარაში - აჭარის ა.რ. რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ელემენტების გახორციელება ტურიზმის სექტორის განვითარების მხარდაჭერისა და მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდის საშუალებით“

                                                       

გვერდები