„უსაფრთხო გზა სკოლისკენ“

ბათუმში ფეხით გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და სკოლისკენ კიდევ უფრო მეტი ბავშვის ფეხით გადაადგილების წახალისების მიზნით, ბათუმის მერია, პროექტი Mobility 4 Cities გუნდთან, შავი ზღვის ეკო აკადემიასა და ჰოლანდიურ-საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Mobycon-სთან კოორდინირებით გეგმავს ტაქტიკური ურბანიზმის საპილოტე ქმედების განხორციელებას, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლისკენ ფეხით გადაადგილების უსაფრთხო გზების შექმნას. საპილოტე აქტივობის ფარგლებში მომზადდება ქუჩის დიზაინის დროებითი ცვლილებების პროექტი, რომელიც ფიზიკურად მოეწყობა 2022 წლის გაზაფხულზე.

150_120843.jpg  150_124614_0.jpg  150_135725.jpg  150_142235.jpg  150_161123.jpg  

ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში

დასრულდა პროექტი: „ჩვენი ტყე-აქტიური ეკოლოგიური განათლება მაჭახელას ეროვნულ პარკში,“ რომელსაც ახორციელებდა ასოციაცია ,,შავი ზღვის ეკოაკადემია” პოლონურ ორგანიზაცია ეკოგანვითარების ფონდთან, “მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციასთან” და მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციასთან ერთად. ასევე, პროექტში ჩართული იყო მაჭახელას ხეობის ხუთი საჯარო სკოლა. პროექტის ფარგლებში მომზადდა ეკოსაგანმანათლებლო დოკუმენტი და ჩატარდა დოკუმენტის განხორციელებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ტრენინგები.

ICT -ინფორმაციული ტექნოლოგიები შავი ზღვის აუზში გარემოსდაცვითი მონიტორინგის რეგიონალური თანამშრომლობის მხარდასაჭერად

ICT -ინფორმაციული ტექნოლოგიები შავი ზღვის აუზში გარემოსდაცვითი მონიტორინგის რეგიონალური თანამშრომლობის მხარდასაჭერად

 [შავი ზღვის რეგიონის უფრო მწვანე და უკეთესი მომავალი]

MARLITER-ის ღია მონაცემები, პოლიტიკური ინსტრუმენტები და ინტერნეტ სწავლება მონაწილეობისთვის იზიდავს შავი ზღვის ქვეყნების დაინტერესებულ მხარეებსა და სხვა სახელმწიფოებს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

გვერდები